Kompaniýanyň tertibi

tit-removebg-deslapky syn

AHCOF HALKARA ÖSÜŞ CO., LTD(mundan beýläk "AHCOF" diýilýär) AHCOF Däneli ýaglar we iýmit önümleri IMP / EXP (GROUP) KORPORASI .ASY tarapyndan üýtgedilip guruldy.Kompaniýanyň işi 1976-njy ýylda başlandy, AHCOF INERNATIONAL 2001-nji ýylda döredildi. Indi kompaniýanyň hasaba alnan maýasy 300 million ýuana.

Anhui welaýatynyň uly göwrümli import we eksport kärhanasy hökmünde AHCOF INTERNATIONAL, kyrk ýyla golaý daşary söwda işini toplap, her ýyl 600 million ABŞ dollaryny import we eksport söwda masştabyny amala aşyrdy, yzygiderli goldaw berdi we uly goşant goşdy. Anhui welaýatynyň ykdysady we daşary söwda ösüşi.

Komissiýa: "HUKUK önümlerini RIGHT wagtynda RIGHT bahasyndan eltip bermek".

Arza

Telefon güýçlendirijisi: Jübi telefonlaryna, planşetlere we noutbuklara zarýad berip biler
Power Bank: Jübi telefonlaryna, planşetlere, nauşniklere, sagatlara, noutbuklara we ş.m. zarýad alyp biler.

ok

AHCOF INTERNATIONAL, häzirki zaman kärhanalaryny dolandyrmagy talap edýär we kompaniýanyň önümleriniň üns merkezine ýetmek üçin Uly Haryt Strategiýasy, Çykyş Strategiýasy, Senagat Zynjyry Strategiýasy, Marka Strategiýasy we Zehin Strategiýasy ýaly "Bäş Strategiýany" durmuşa geçirmegi dowam etdirýär. we önümçilik zynjyryny giňeltmek.

Guangdongyň Pearl River Delta sebitinde dört zawod gurdy.

AHCOF INTERNATIONAL, dünýäniň 100-den gowrak ýurduny we sebitini öz içine alýar.

Gonkongda, ABŞ-da, Dubaýda, Meksikada, Indoneziýada we beýleki ýerlerde daşary ýurt şahamçalary ýa-da ofisleri döredildi.

Şanhaý, Şençzhenen, Çuçhouou, Wuhu, Sinszýan we ş.m.-de içerki golçur kärhanalary döredildi.

“AHCOF INTERNATIONALis” häzirki wagtda ykjam periferiýa önümlerini öňdebaryjy üpjün ediji we öndüriji: jübi telefonynyň zarýad beriji kabelleri, elektrik banky, simsiz zarýad beriji we beýleki ykjam telefon enjamlary we ş.m.

ABŞ-da, Eastakyn Gündogarda, Europeewropada, Indoneziýada we Günorta Amerikada ýüzlerçe distribýutorymyz bilen bilelikde OEM / ODM hyzmatlary bilen önüm öndürýäris.

Kompaniýanyň tertibi

hakda
hakda
hakda
hakda
hakda
hakda
hakda
hakda