Habarlar

 • “Spadger” täze 140W Multi-Port 3C 1A GaN çalt zarýad berijisini işe girizdi

  “Spadger” täze 140W Multi-Port 3C 1A GaN çalt zarýad berijisini işe girizdi

  2021-nji ýylda “Apple” 16 “MacBook Pro 2021” üçin täze 140W USB-C GaN zarýad berijisini işe girizdi. USB-C PD portunyň iň ýokary çykaryş güýjüni döredip, dünýäde USB PD 3.1 zarýad beriji üçin ilkinji standart boldy.Hemmämiziň bilşimiz ýaly, noutbuk, p ... ýaly köp elektron enjamymyz bar.
  Koprak oka
 • Dogry güýç bankyny nädip saýlamaly?

  Dogry güýç bankyny nädip saýlamaly?

  Bilşimiz ýaly, internetiň çalt ösmegi bilen akylly telefonlar gündelik esasy durmuşymyzyň we güýmenjämiziň aýrylmaz önümine öwrüldi.Elektrik rozetkalaryndan ýa-da daşyndan uzakda bolanyňyzda telefonyňyz kem-kemden tükenende aladalanýarsyňyzmy? Bagtymyza, ...
  Koprak oka
 • Dogry zarýad berijini nädip saýlamaly?

  Soňky ýyllarda jübi telefonlary gündelik durmuşymyzyň möhüm bölegine öwrüldi.Diňe gündelik durmuşda size kömek edip bilmez, işiňiz we okuwyňyz üçin hem peýdaly bolup biler.Jaň etmek, sms ugratmak, nawigasiýa etmek, köpçülikleýin ulaglara gitmek, tölemek, söwda etmek, myhmanhana bron etmek, bularyň hemmesi ...
  Koprak oka
 • AHCOF 131-nji onlaýn kanton ýarmarkasyna gatnaşar

  AHCOF 131-nji onlaýn kanton ýarmarkasyna gatnaşar

  131-nji Hytaý import we eksport ýarmarkasy (Kanton ýarmarkasy) 15-nji aprelden 24-nji aprel aralygynda onlaýn formatda geçiriler.AHCOF-yň has gowy geljegi döretmek üçin 131-nji Kanton ýarmarkasynyň onlaýn stendine baryp görmäge hoş geldiňiz!Kanton ýarmarkasy: https://rebrand.ly/gs6xw8f
  Koprak oka
 • AHCOF onlaýn we daşarky 130-njy Kanton ýarmarkasyna gatnaşar

  AHCOF onlaýn we daşarky 130-njy Kanton ýarmarkasyna gatnaşar

  130-njy Hytaý import we eksport ýarmarkasy (Kanton ýarmarkasy) 15-nji oktýabrdan 3-nji noýabr aralygynda onlaýn we awtonom birleşdirilen formatda geçiriler.Kanton ýarmarkasy iň uzyn taryhy, iň uly göwrümi, iň doly sergisi bolan giňişleýin halkara söwda çäresidir ...
  Koprak oka
 • Üns beriň: AHCOF 31-nji Gündogar Hytaý import we eksport ýarmarkasyna gatnaşar (onlaýn 2021)

  Üns beriň: AHCOF 31-nji Gündogar Hytaý import we eksport ýarmarkasyna gatnaşar (onlaýn 2021)

  Gadyrly sarp edijiler 31-nji Gündogar Hytaý ýarmarkasy (2021 Onlaýn) 23-nji awgustdan ir sagat 10-dan 27-nji awgust aralygynda agşam 10-da onlaýn ýagdaýda geçiriler.Thearmarka bäş gün dowam eder.Onlaýn ECF üç temaly sergi meýdançasyny öz içine alar (Daşary ýurt önümleri, serhetara elektron söwda, domesti birleşdirmek ...
  Koprak oka
 • 2018-nji ýyldaky işlerimiz

  2018-nji ýyldaky işlerimiz

  2018 IFA Germaniýa 2018 HK Global çeşmeler ýarmarkasy 2018 GUANGZHOU-da KANTON FAIR
  Koprak oka
 • AHCOF Alma-Atadaky 17-nji CCFK-a gatnaşdy

  AHCOF Alma-Atadaky 17-nji CCFK-a gatnaşdy

  2019-njy ýylyň 20-23-nji maýy, Almatyda Gazagystan-Hytaý haryt sergisi açyldy.Sergi Söwda ministrligi, Sinszýan uýgur awtonom sebit halk hökümeti we Sinszýan önümçilik we gurluşyk korpusy tarapyndan hemaýatkärlik edildi.Sergi gowagy ...
  Koprak oka
 • AHCOF Global çeşmeler sarp ediji elektronika ýarmarkasyna gatnaşdy

  AHCOF Global çeşmeler sarp ediji elektronika ýarmarkasyna gatnaşdy

  Global çeşmeler sarp ediji elektronika ýarmarkasy 2019-njy ýylyň 11-nji aprelinde Gonkongda geçirilen Aziýa dünýä sergisinde açyldy. AHCOF halkara ösüş ş. LTD sergä sergi hökmünde çagyryldy we AHCOF International Development CO. we sim ...
  Koprak oka
 • AHCOF Guanç Guangzhououda 125-nji kanton ýarmarkasyna gatnaşdy

  AHCOF Guanç Guangzhououda 125-nji kanton ýarmarkasyna gatnaşdy

  125-nji Kanton ýarmarkasy (1-nji tapgyra: sarp ediji elektronika we maglumat önümleri) 15-nji aprelde Guanç Guangzhouou sergi merkezinde geçirildi. AHCOF International Development CO.
  Koprak oka