AHCOF onlaýn we daşarky 130-njy Kanton ýarmarkasyna gatnaşar

130-njy Hytaý import we eksport ýarmarkasy (Kanton ýarmarkasy) 15-nji oktýabrdan 3-nji noýabr aralygynda onlaýn we awtonom birleşdirilen formatda geçiriler.Kanton ýarmarkasy iň uzyn taryhy, iň uly göwrümi, iň doly sergi görnüşi we Hytaýda iň uly söwda dolanyşygy bolan giňişleýin halkara söwda çäresidir.

habarlar

Sarp ediji elektronika pudagynda öňdebaryjy hökmünde AHCOF bu mümkinçiligi elbetde elden gidirmez. AHCOF häzirki zaman akylly telefonlar üçin niýetlenen güýç bankyny, telefon zarýad berijisini, simsiz zarýad berijini görkezer. AHCOF sarp ediji elektronika pudagy üçin has kämillik we hünär hyzmatyny eder.

habarlar

Gowy geljegi döretmek üçin AHCOF-nyň onlaýn stendine we 130-njy Kanton ýarmarkasynyň oflayn kabinasyna baryp görmäge hoş geldiňiz!


Iş wagty: Awgust-12-2021