“Spadger” täze 140W Multi-Port 3C 1A GaN çalt zarýad berijisini işe girizdi

2021-nji ýylda “Apple” 16 “MacBook Pro 2021” üçin täze 140W USB-C GaN zarýad berijisini işe girizdi. USB-C PD portunyň iň ýokary çykaryş güýjüni döredip, dünýäde USB PD 3.1 zarýad beriji üçin ilkinji standart boldy.

Hemmämiziň bilşimiz ýaly, noutbuk, telefon, planşet, nauşnik ýaly köp sanly elektron enjamymyz bar we syýahat edeniňizde ýa-da daşarda köp zarýad berijini nädip göterip boljakdygy bilen ýüzbe-ýüz bolýarys.Asyl zarýad berijileriň hemmesini alsaňyz, amatly bolmaz.Şeýlelik bilen 140W 3C1A GAN zarýad berijisini işe girizýäris, köp zarýad bermek isleglerini kanagatlandyryp biler.Ine, 140W güýç adapterimiz:

habarlar

Ownuk ululygy, ýeňil agramy:
“Apple 140W USB-C” adapteriniň ululygy 96.1 * 75.2 * 28,6mm, 140 GAN güýçlendirijimiz 77.3 * 60.5 * 31.5mm, “Apple” -iň zarýad berijisinden 28% kiçidir.GaN tehnologiýasy zarýad berijini kiçeldýär, GaN zarýad berijileriniň çykyş güýji şol bir ululykdaky adaty zarýad berijiler bilen deňeşdirilende has gowy öndürijilik gazanyp biler.Şol sebäpli GAN güýçlendirijimiz şeýle kiçijik ululykda 140W çykyşyny goldap biler.

Köp portlar, güýçli çykyş:
Elektron enjamlaryň köpüsi häzirki we geljekde çalt yzarlamak üçin Type-c portuny goldaýar.STR-257 GaN güýçlendirijimizde üç görnüşli port bar, bu PD çalt zarýad bermek üçin gowy saýlaw.Şeýle hem güýçlendirijimizde adaty enjamy goldap bilýän USB porty bar.USB-C 1 140W, USB-C 2 100W çenli bolup biler, bu bolsa noutbuklaryň we iPad-leriň köpüsiniň talaplaryny kanagatlandyryp biler.USB-C 3 20W çenli bolup biler, 30 minudyň içinde iPhone-yňyzy 50% -e zarýad berip biler. Köp portly zarýad beriji hökmünde dürli çykyş bilen ýüzbe-ýüz bolanda çykyş güýjüni akyl bilen sazlap biler.Mysal üçin, C1 + C2: 65W + 65W, C1 + C2 + C3: 65W + 45W + 20W, C1 + C2 + USB: 65W + 45W + 18W we ş.m.

Syýahat üçin amatly ýer:
Syýahat ýa-da daşardan gitmek zerur bolsa, diňe bu zarýad berijini alyp bilersiňiz we bir wagtyň özünde ýokary zarýad tizliginde dört enjamy zarýad alyp bilersiňiz.Bu zarýad berijini ulanmak rozetkalaryň ýerini tygşytlap bilýär.100-240V 50 / 60Hz 1.5A MAX girişini goldaň, ony dünýäde ulanyp bilersiňiz.

Iň esasy zat, “Apple 140W USB-C” güýç adapterine 99 dollar gerek, ýöne has gowy bahamyz bar, ony 30 dollardan köp alyp bolmaz.Bu zatlar bilen gyzyklanýan bolsaňyz, bize ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris!


Iş wagty: Noýabr-04-2022