Asyl zawod ultra inçe goşa usb kuwwat banky 10000mah mini göçme güýçlendiriji Täze önüm

Gysga düşündiriş:

Batareýa: Polimer litiý ion batareýasy
Göwrümi: 10000mAh
Giriş: Mikro / Type-c: 5V / 2.1A
Çykyş: USB1 / 2: 5V / 2.1A
Funksiýa ic Görkeziji yşyk
Ölçegi: 101,8 * 64,9 * 24,7mm

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Ultra ykjam we inçe:Iki kiçi batareýany ulanyp, içerki giňişligini optimallaşdyryp, 10000mAh kiçi we ýeňil göçme bu güýçli bankda eliňizden has kiçi göwrümli (diňe 101,8 * 64,9 * 24,7mm) bar.

Iki giriş we USB zarýad bermek:Kuwwat banky 10W (5V / 2A) çenli bolup bilýän bir Type-C we bir Micro USB giriş porty bilen enjamlaşdyrylandyr.Bu iki port arkaly güýç bankyňyzy zarýad alyp bilersiňiz.Iki sany USB çykyş porty bilen üpjün edilendir, olar hem 10W çenli bolup biler.

Giň laýyklyk: Degişli kabelleri ulanyp, bu güýç banky ähli telefonlar bilen işläp biler we AirPods, TWS nauşnikleri we ş.m. zarýad alyp biler.

Syýahat üçin amatly:Kiçijik ululygy, kuwwaty ýokary, ýerine ýetirmek aňsat. Bu güýç bankyny (37WH) uçarda alyp bilersiňiz. Şonuň üçin syýahat üçin ajaýyp saýlaw.

Qualityokary hilli, iň gowy howpsuzlyk:Her bir sarp edijiniň howpsuzlygyny üpjün etmek üçin kepillendirilen Li-polimer batareýalar öýjügini ulanýarys we size MSDS / UN38.3 / DG şahadatnamalaryny / şahadatnamasyny berip bileris.

Haryt kepilligi:Dostlukly we ajaýyp hyzmat bilen, elektrik banky üçin 1 ýyl kepillik bereris. Önümlerimiz baradaky pikirleriňizi hoş geldiňiz.

Kompaniýanyň faýly
AHCOF gözleg we gözleg, sarp ediji elektron önümlerini öndürmek we satmak bilen meşgullanýan kärhana. Bizde daşary ýurtly kiçi we orta müşderileriň köpüsine OEM hyzmatlaryny bermäge borçly tejribeli, hünärmen we täsirli hyzmat toparymyz bar. Aşakdaky ýaly size goldaw berip bileris :
1.Gorawsyz mukdar.:müşderilere täze önümleri aňsatlyk bilen synap görmäge kömek edip, birinji sargyt üçin MOQ-ny peseldýän OEM sargytlarynyň kiçi toparlaryny kabul edýäris.

2. Gämisiz eltip bermek:Önümleri saýlarys we bazara we tendensiýalara görä öňünden ätiýaçlyk ederis, önümçilik siklini gysgaldarys, müşderilere çalt satuwa çykarys we bazary ýerleşdireris.

3. Töwekgelçiliksiz:Maýa has az kär, inwentar töwekgelçiligi we gysga täzeleniş sikli bilen ilkinji kiçi partiýa synag buýrugy, müşderiler töwekgelçiliksiz serişdeleri çalt yzyna gaýtaryp bilerler. Synag buýrugyndan soň, biziň bilen hyzmatdaşlyga has ynamly bolup bilersiňiz.

4. Goragsyz hil:Productshli önümler sertifikat talaplaryna laýyk gelýär, çägäniň bir ýyl kepilligi bar.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler