Gün zarýad beriji güýç banky 20000mAh gün göçme zarýad beriji Täze önüm gün batareýasy banky

Gysga düşündiriş:

Haryt belgisi: SP100
Batareýa: Polimer litiý ion batareýasy
Göwrümi: 20000mAh
Giriş: Mikro / Type-c : 5V / 2.1ASolýar giriş : 2W
Çykyş: USB1 / 2 : 5V / 2.1A
Funksiýa: Görkezijiniň çyrasy
Ölçegi: 168 * 86 * 25mm
Agramy: g
Material: ABS + PC Plastiki
Reňk: Gyzyl, Greenaşyl, Gök, Gara ,
Şahadatnama: CE, ROHS, FCC
MOQ: Adatça 1K kompýuter, gepleşik geçirip bolýar
Logotip: OEM / Spadger gullugy
Gurşun wagty: 30-40 gün, sargyt mukdaryna bagly.
Kepillik: 12 aý

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Capokary kuwwat we ýokary gün zarýad beriji: ABS materialy tarapyndan öndürilen 20,000mAh (2 * 10000mAh) A derejeli öýjük kuwwaty bilen enjamlaşdyrylan bu gün energiýasy banky, telefon, akylly sagat, planşet we ş.m. ýaly iň akylly enjamyňyza zarýad berip biler. islän ýeriňizde we telefonyňyzyň batareýasynyň ýoklugyndan gorkmaň. “IPhone” -a 6-7 gezek zarýad bermek ýeterlik, elektron önümleriňiziň elmydama işlemegine göz ýetiriň.

Akylly LED çyrasy bilen enjamlaşdyrylan:Gün energiýasy bankynda çyra çyrasy ýa-da garaňkylykda gyssagly yşyklandyryş hökmünde ulanyp boljak akylly LED çyrasy bar. Üç yşyklandyryş tertibi: Durnukly -SOS -Strobe rejimi.
Elçyrany ýakmak ýa-da öçürmek üçin düwmäni 3 sekunt basyň, soňra re modeimi üýtgetmek üçin düwmä bir gezek basyň, düwmäni täzeden basyň, re modeimi täzeden açyň. Siks görkeziji çyralar batareýanyň güýçlendirijisiniň ýagdaýyny görkezýär.

Iki USB çykyş we dürli giriş porty:
Üç giriş porty bilen, “Type-C”, “Micro” ýa-da “Gün” zarýadlary bilen güýç bankyna zarýad berip bilersiňiz. Biz batareýany günüň ýerine “Type-C” we “Micro” arkaly zarýad bermegi maslahat berýäris. Iki sany USB çykyş portuny gurup bilersiňiz. bir wagtyň özünde iki enjamy zarýad beriň. 5V2.1A durnukly tok zarýady, we doly bolanda awtomatiki usulda işlemäge geçer.

Gün zarýady barada teklip: Zarýad beriş tizligi gün şöhlesiniň intensiwligine, gün paneliniň ululygyna, paneliň öwrüliş tizligine baglydyr. Şonuň üçin gün batareýasy bilen elektrik bankyny güýçlendirmek üçin köp wagt gerek bolar. Elektrik bankyna zarýad bermegiň iň gowy usuly kabeller arkaly bolar. daşarky çäreler, kempir we gezelenç ýaly adatdan daşary ýagdaýlarda gün zarýadyny ulanyp has gowy saýlaň.

Näme alyp bilersiňiz:bir 20000mAh kuwwat banky, bir USB mikro kabel, bir gollanma, bir OEM reňk gutusy ýa-da bir bitarap gaplamak (size bagly) .Biz ähli müşderileri kanagatlandyrýan önümleri we hyzmatlary üpjün etmek üçin elimizden gelenini ederis we tüýs ýürekden umyt edýäris her kim bilen hyzmatdaşlygyň size kanagatlanarly ýat berip biljekdigini.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler