Asyl zawod TYPE-C Çalt zarýad beriji PD30W Syýahat güýçlendirijisi USB C USB C Jübi telefon güýçlendirijisi UK US AU EU Plug

Gysga düşündiriş:

Model belgisi: XY-1936-PDY
Giriş: AC100-240V 50 / 60Hz 0.8A
Çykyş: 5.0V / 3.0A, 9.0V / 3.0A, 12.0V / 2.5A, 15.0V / 2.0A , 20V / 1.5A (PD30W)
Reňk: Ak / Gara
Plug: ABŞ / EU / AU / UK
Şahadatnama: CE / FCC / ROHS

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

30W PD çalt zarýad bermek: Bu diwar zarýad berijisi PD3.0 30W Max goldaýar, 30 minutda “iPhone 14 Pro Max” -y 55 göterime çenli, “Google Pixel 6 Pro” -y 0,5 sagatda 55 göterime çenli, “MacBook Air” -i iki sagadyň dowamynda 100% -e çenli zarýad berip biler. zarýad beriş wagty köp. Şeýle hem, Samsung modeli bilen ajaýyp işleýär we 20W PD akylly enjamlara laýyk gelýär.

Ykjam we howpsuzlyk:Bu zarýad beriji üçin diňe 0,47 * 0.28 * 0.94 sm, agramy 68g, islendik ýere aňsatlyk bilen alyp bilersiňiz. aşa gyzmak, aşa güýçlendirmek we has howply ýagdaý.

Giň laýyklyk: Bu 30W güýç adapteri, iPhone 12/13/14 seriýasy, Galaxy S220 / 21series we beýlekiler ýaly iň çalt zarýad beriş protokolyna laýyk gelýär. Dürli enjama görä laýyk naprýa .eniýe berip biler.

Sorag-jogap

S: Zarýad berijiler üçin sargyt nädip goýmaly?
J: Sargyt elementiniň belgisini, mukdaryny we reňkini e-poçta bilen iberiň, satuw şertnamasyny jikme-jiklikleri tassyklandan we goýumy alanymyzdan soň gol bilen ibereris, sargyt üstünde işläp başlarys.Sargytlary ýerine ýetirmek üçin bize aşakdaky maglumatlar gerek. Kompaniýa maglumatlary: kompaniýanyň ady, poçta kody bilen salgy, telefon belgisi, faks belgisi, barjak howa menzili ýa-da deňiz porty.Haryt maglumatlary: element we model belgileri, Reňk dürli, birlik bahasy Bukjanyň talaplary, kartonyň ýerleşişi, ştrih-kod belligi we ş.m. Forwarderiň aragatnaşyk maglumatlary

S: Önümçilik bukjasynda logotipimiz bolup bilermi?
J: Hawa, baş kartonda 2 reňkli logotip çap edilmegini mugt kabul edip bileris, ştrih-kod stikeri hem kabul ederliklidir. Reňk belligi goşmaça töleg talap edýär, az mukdarda önümçilik üçin logo çap etmek mümkin däl.

S: Önümçiligiň gurşun wagty näçe?
J: Az mukdarda sargyt takmynan 15 günüň içinde iberiler, köpçülikleýin sargyt 30-45 gün töweregi.

S: Töleg möhletiňiz näçe?
J: ippingüklemezden ozal doly töleg, 30% goýum we partiýa sargytlary üçin ugratmazdan ozal 70% balans.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler