USB C güýçlendiriji PD65W GaN zarýad beriji 2C 1A bukulýan diwar zarýad beriji 65W PD&QC çalt zarýad beriji syýahat zarýad berijisi

Gysga düşündiriş:

Model belgisi: S-TR-256
Giriş: AC100-240V 50 / 60Hz
Çykyş:
Görnüşi-C1 / C2: 5V / 3A, 9V / 3A, 12V / 3A, 15V / 3A, 20V / 3.25A (PD65W)
USB: 4.5V / 5A, 5V / 4.5A, 5V / 3A, 9V / 3A, 12V / 3A (36W)
Type-C1 + Type-C2: 45W + 20W
Type-C1 + USB: 45W + 18W
Type-C2 + USB: 5V / 3A
Type-C1 + Type-C2 + USB: 45W + 5V / 3A
Jemi önüm: 65W
Plug: CN / US / EU / UK
Şahadatnama: CE / CCC / FCC / PSE // ROHS

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

PD65W Speokary tizlikli çykyş:Bu telefon güýçlendirijisi diňe noutbuga zarýad berip bilmän, telefona we akylly enjamlara hem zarýad berip biler.65W PD çalt zarýad bermek “MacBook Pro 13 / 15.4” 2 sagadyň dowamynda 100% -e çenli zarýad berip biler, 25 minutyň içinde iPhone12 / 13 Pro-ny 50% -e çenli zarýad berip biler.

2C1A bukulýan zarýad beriji:Içinde bir wagtyň özünde üç enjamy zarýad berip bilýän we köp zarýad beriş zerurlyklaryny kanagatlandyryp bilýän iki sany “Type-c” we bir USB porty bar. .Tip-c portunyň iň ýokary çykyş güýji 65W, USB porty 36W. Thehli portlary ulananyňyzda C1 + C2 + USB 45W + 15W çenli bolup biler.

Iň soňky GaN tehnologiýasy:65W GaN diwar zarýad berijisi adaty PD zarýad berijisinden has kiçi, ýeňil, täsirli. Zarýad berlende az ýyladyş, az ýer, az energiýa sarp etmek ony has ygtybarly we täsirli edýär.

Ygtybarly we ygtybarly:Enjamlaryňyzy aşa tokdan, aşa gyzmakdan we aşa zarýad bermekden goramak üçin gurlan akylly çip. Diňe zarýad berlende çalt däl, sizi we enjamyňyzy GaN tehnologiýasy bilen howpsuz saklaýar.

Giň laýyklyk:“IPhone”, “Macbook Pro”, “iPad”, “Galaxy”, “Huawei”, “Xiaomi”, “Nintendo Switch” we ş.m. täze modellerine laýyk gelýär.

Näme üçin bizi saýlamaly?
1. Harytlaryň hili: Harytlar, talaplaryňyza görä barlamak üçin bellenen üçünji tarap agentligini ýa-da toparyňyzy goldaýar.

2.MOQ we bahasy: Dürli önümler dürli MOQ, dürli bahalar. Güýç banky MOQ: 1000 PCS, Telefon güýçlendirijisi: 1000-3000 HK. Bahasy mukdarlaryňyza görä ylalaşylýar, MOQ sanawymyz boýunça ylalaşylýar.

3. Mysallar we ýygymlar: Nusgalary islegiňiz boýunça berip bileris, nusga, ýük we salgyt üçin öňünden tölemeli bolarsyňyz. Hytaýda ofisiňiz bar bolsa, size mugt nusga iberip bileris (ýokary bahasy däl) we ýük ýygnaýarsyň.

4. komissiýa: Buýruk boýunça komissiýanyň gaýdyp gelmegini goldaýarys.Paymenthli tölegleri alanymyzdan soň, ylalaşylan paýymyza görä komissiýany bellenen hasaby yzyna gaýtaryp bereris.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler