Kuwwatly adapter PD140W bukulyp bilinýän GaN zarýad beriji

Gysga düşündiriş:

Giriş: AC100-240V 50 / 60Hz
Çykyş:
Görnüşi-C1: 5V / 3A, 9V / 3A, 12V / 3A, 15V / 3A, 20V / 5A, 28V / 5A (PD140W)
Görnüşi-C2: 5V / 3A, 9V / 3A, 12V / 3A, 15V3A, 20V / 5A (PD100W)
Görnüşi-C3: 5V3A, 9V / 2.22A, 12V / 1.67A (PD20W)
USB: 5V / 3A, 9V / 2A, 12V / 1.5A, 4.5V / 5A, 5V / 4.5A (22.5W)
C1 + C2: 65W + 65W
C1 / C2 + C3: 100W + 20W
C1 / C2 + USB: 100W + QC18W / SCP 22.5W
C3 + USB: 15W
C1 + C2 + C3: 65W + 45W + 20W
C1 + C2 + USB: 65W + 45W + 18W
C1 / C2 + C3 + USB: 100W + 15W + 15W
C1 + C2 + C3 + USB: 65W + 45W + 15W + 15W
Jemi ouput: 140W
Ölçegi: 77.3 * 60.5 * 31.5mm
Agramy: g
Plug: CN / US / EU / UK

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

140W ýokary tizlikli zarýad bermek:Type-c 1 çykyş porty PD140W Max-i goldaýar, bu bolsa MacBook Pro 16 ”-y 30 minutda 55% -e, bir sagatda 85%, 1,9 sagatda 100% zarýad berip biljekdigini aňladýar. Diňe noutbuklara däl, eýsem telefonlara hem zarýad berip biler. Akylly enjamyňyza çalt zarýad berip bilersiňiz we köp wagt tygşytlap bilersiňiz.

C1 + C2 + C3 Çykyş:Type-c 2 100W çykyşyny goldaýar, Type-c 3 20W çykyşyny goldaýar. Şol bir wagtyň özünde C1 we C2 enjamlara zarýad berseňiz, C1-iň iň ýokary çykaryş güýji 65W, C2 65W. Iki enjamy C1 ýa-da C2 güýçlendirmek we C3, C1-iň iň ýokary çykaryş güýji 100W, C2 100W. Şol bir wagtyň özünde ähli TYPE-C portlaryny ulanyp, C1 + C2 + C3 iň ýokary çykaryş güýji 65W + 45W + 20W çenli bolup biler.

USB + TYPE-C Çykyş:USB 22.5W çykyşyny goldaýar, C1 + C2 + USB bilen zarýad bermek 65W + 45W + 18W çenli, C1 + C2 + C3 + USB zarýad bermek 65W + 45W + 15W + 15W çenli bolup biler. 4 zarýad alyp bilersiňiz enjamlar (noutbuk, telefon, planşet, sagat we ş.m.) bir wagtda.

Compokary laýyklyk:Bu 140W Type-C kuwwatly adapter diňe bir IOS we Android önümlerine laýyk gelmän, eýsem telefonlar, görnüşli portly depderler, planşet, wyklýuçatel, sagat we beýleki esbaplar ýaly PD&QC Smart enjamlaryny hem goldaýar.Mundan başga-da, TYPE-C-den TYPE-C kabeline, TYPE-C-den ýyldyrym kabeline we ş.m. bilen gowy işleýär.

Ygtybarly we ygtybarly:GaN zarýad berijisinde pes ýylylyk temperaturasy, kiçi göwrümli, ýöne has ýokary zarýad beriji netijeliligi bar, bu adaty ýokary güýçli zarýad berijiden has çydamly we ygtybarly. Önümiň üstündäki PC (V0) ýangyn saklaýjy materialy we içindäki köp gorag enjamlaryňyzy goraýar LVD, ERP, EMC-CE, ROHS şahadatnamasyna eýe bolan tok, gysga utgaşma we naprýa .eniýeden ýokary.

Mini beden:90 dereje eplenýän wilkaly ykjam forma faktory, götermegi aňsatlaşdyrmak üçin ýeterlikdir.Öýde ýa-da ofisde bolanyňyzda, ony stoluň üstünde ýa-da diwara dakyp bilersiňiz.Daşky çäreleri gowy görýän bolsaňyz, syýahat zarýad beriji kub hökmünde ulanyp bilersiňiz.Adaptasiýa 110-240 naprýa .eniýe köp ýurtda dürli zarýad almak üçin daşary ýurda gideniňizde ulanylyp bilner.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler